SIA SATEMA BALTIC Latvijā
Krasta iela 3/1, Salaspils LV-2169
Tālrunis:+371-65048616

Mob. tālrunis Aigars
Germanis: +371-29251728
Fakss: +371-65048617
E-pasts: aigars.germanis@satema.lv